Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-05-2014 godz. 14:41:26

Poprawka 19

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 50 0 0 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 21 1 1 19 9
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2