Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-05-2014 godz. 14:39:30

Poprawka 10

Za: 71 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 49 1 0 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 19 19 0 0 11
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2