Narzędzia:

Dnia 21-05-2014 godz. 11:07:55

Za: 26 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26