Narzędzia:
Zygmunt Frankiewicz

Zygmunt Frankiewicz

  • okręg wyborczy nr 70, Katowice
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator X kadencji.

 

Urodził się 19 czerwca 1955 r. w Gliwicach.

W 1979 ukończył studia na Politechnice Śląskiej, w 1987 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1994 habilitował się w zakresie nauk technicznych. Jego specjalizacja to cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Jest profesorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W latach 1990-2002 przez trzy kadencje zasiadał w Gliwickiej Radzie Miasta.

W latach 1993-2019 był Prezydentem Miasta Gliwice.

W 2015 r. został Prezesem Związku Miast Polskich.

 

W Senacie X kadencji jest:

- przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Bezpartyjny.

 

Biuro senatorskie

ul. Zwycięstwa 26/1-3, 44-100 Gliwice, tel. 882 504 028 (p. Marek Jarzębowski), e-mail:

czynne: wtorek 9.00 - 13.00, środa 13.00 - 17.00, czwartek 9.00 -13.00.


Filia
ul. Opolska 1, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. 795 501 189 (p. Ewa Stępień), e-mail:
czynne:
wtorek 10.00-13.00   środa 14.00-17.00   czwartek 10.00-13.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)

Korekta sprawozdania za 2021 r.