Narzędzia:
Tomasz Grodzki

Tomasz Grodzki

  • okręg wyborczy nr 97, Szczecin
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:

Marszałek Senatu X kadencji - wybrany 12 listopada 2019 r. na 1. posiedzeniu Senatu.

Senator IX i X kadencji.

 

Urodził się 13 maja 1958 r. w Szczecinie.

W 1977 r. ukończył z pierwszą nagrodą II LO w Szczecinie w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W tym samym roku rozpoczął studia na Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w Szczecinie. Współtworzył pierwszy parlament studentów PAM oraz żłobek dla dzieci studenckich. Zaangażował się także w działalność opozycyjną – był jednym z czterech przywódców strajków studenckich w 1981 r. Z wilczym biletem – mimo uzyskania w 1983 r. dyplomu ukończenia studiów z drugą lokatą na roku – miał problem ze znalezieniem pracy.

Rozpoczął karierę zawodową od stażu w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie. W 1984 r. podjął pracę w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, z którym jest związany do dziś. W 1991 r. obronił doktorat i uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii klatki piersiowej. W 1995 r. został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii, podniesionego do rangi Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 1998–2016 był dyrektorem szpitala w Szczecinie-Zdunowie i przewodniczącym Kolegium Dyrektorów Szpitali Zachodniopomorskich. Współtworzył Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów, a w latach 2003–2015 był prezesem Klubu Torakochirurgów Polskich. W 2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2007 r. specjalizację z transplantologii klinicznej. W 2011 r. z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

W 2011 r. kierowany przez niego zespół Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadził pierwszy udany przeszczep płuc w Szczecinie. W 2014 r. został powołany na konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. W latach 2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

W latach 2003–2004 stał na czele European Society of Thoracic Surgeons. W 2004 r. jako pierwszy Polak został członkiem American Association for Thoracic Surgery – najbardziej prestiżowego na świecie towarzystwa chirurgii klatki piersiowej.

Od 2006 do 2015 r. sprawował mandat radnego Rady Miasta Szczecina. Z jego inicjatywy powstał w Szczecinie pionierski program wczesnego wykrywania raka płuc za pomocą tomografii komputerowej klatki piersiowej, dzięki któremu przebadano tysiące pacjentów, szczególnie zagrożonych chorobą nowotworową płuc. Był to pierwszy tego rodzaju program w Polsce.

W 2013 r. został wybrany na Menedżera Rynku Zdrowia w kategorii placówki publiczne za utworzenie od podstaw ośrodka przeszczepiania płuc w Szczecinie, jako drugiego takiego ośrodka w kraju, a także za przeprowadzenie z powodzeniem pierwszej w Szczecinie operacji transplantacji dwóch płuc u pacjenta chorego na mukowiscydozę.

Nosi tytuł Honorowego Ambasadora Szczecina.

Żonaty, ma dwie córki i trzy wnuczki.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

 

Biuro senatorskie

Al. Papieża Jana Pawła II 44/4, 70-415 Szczecin, tel. 91 823 54 77
czynne:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Filia
ul. Sikorskiego 9, 72-010 Police, tel. 91 823 54 77

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Pracownicy i współpracownicy