Narzędzia:
Tomasz Grodzki

Tomasz Grodzki

  • okręg wyborczy nr 97, Szczecin
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:

Marszałek Senatu X kadencji - wybrany 12 listopada 2019 r. na 1. posiedzeniu Senatu.

Senator IX i X kadencji.

 

Urodził się 13 maja 1958 r. w Szczecinie.

W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w Szczecinie. Uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a także 2 specjalizacje II stopnia: z chirurgii klatki piersiowej i z transplantologii klinicznej. W 1991 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2003 r. doktora habilitowanego. Od 2010 r. jest profesorem nauk medycznych.

W 1983 r. rozpoczął pracę jako stażysta w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie. Od 1984 r. pracował w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, od 1998 r. był jego dyrektorem. W 1995 r. został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii. Od 2003 r. pełnił funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji w Katedrze Chorób Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Czynny chirurg klatki piersiowej i transplantolog, specjalizujący się w przeszczepach płuc.

W latach 2006-2015 sprawował mandat radnego Rady Miasta Szczecina.

W okresie 2003-2004 stał na czele European Society of Thoracic Surgeons. Jako pierwszy Polak został przyjęty na członka American Association for Thoracic Surgery.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Ustawodawczej,
- członkiem Komisji Zdrowia,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

 

Biuro senatorskie

Al. Papieża Jana Pawła II 44/4, 70-415 Szczecin, tel. 91 823 54 77
czynne:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Filia
ul. Sikorskiego 9, 72-010 Police, tel. 91 823 54 77

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Pracownicy i współpracownicy