Narzędzia:
Bolesław Piecha

Bolesław Piecha

  • Mandat wygasł w związku z wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r.
  • Okręg wyborczy nr 73
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.piecha.com.pl/

Wybrany w wyborach uzupełniających 21.04.2013 r.

Urodził się 19 września 1954 r. w Rybniku.

W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Uzyskał specjalizację II stopnia z ginekologii i położnictwa. W 1998 r. ukończył też studia na Wydziale Ekonomiki i Zarządzania w Służbie Zdrowia Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Pracę zawodową rozpoczął w 1982 r. w Górniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 1984–1994 pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rybniku. Od 1994 r. jest zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku; w okresie 1997–2001 był jego dyrektorem naczelnym. Od 2005 do 2007 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W okresie 1994–1998 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika.

W latach 2001–2013 był posłem na Sejm RP. W IV kadencji pracował w Komisji Zdrowia, a w VI i VII był jej przewodniczącym. Kandydował na senatora w wyborach uzupełniających w trakcie pełnienia mandatu posła VII kadencji.

W latach 1981–1982 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Od 1989 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości. Pełni funkcję prezesa okręgu rybnickiego tej partii.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

 

Zespoły parlamentarne