Narzędzia:
Maria Pańczyk-Pozdziej

Maria Pańczyk-Pozdziej

  • Okręg wyborczy nr 71
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.panczyk.senat.pl

Wicemarszałek Senatu VIII kadencji

Urodziła się 10 lipca 1942 r. w Tarnowskich Górach.

W 1968 r. ukończyła filologię polską na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

W latach siedemdziesiątych pracowała jako nauczycielka w szkołach tarnogórskich. Od 1971 r. jest dziennikarką Radia Katowice.

W pracy dziennikarskiej zawsze zabiegała o godne i właściwe miejsce śląskiej kultury oraz gwary w dziedzictwie kultury narodowej. Jest inicjatorką konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”. U jego podstaw legły etos pracy i wartości moralne, charakterystyczne dla Ślązaków, a przede wszystkim ich mowa. Dwukrotnie, w 1998 i 2004 r., konkurs był zorganizowany w Teksasie wśród tamtejszych potomków śląskich osadników. Laureaci dotychczasowych 25 edycji, blisko stuosobowa grupa, tworzą formację „Po naszymu Czelodka”, propagującą śląski folklor, dialekt i obyczaje.

Jest autorką cyklu programów „Sobota w Bytkowie”, emitowanego w latach 1993–99 w Telewizji Katowice. Wydała śpiewnik „Pośpiewomy po naszymu” i książki „Po naszymu, czyli po śląsku” oraz „Godomy, rządzymy, rozprawiomy”. Zasiada w jury licznych konkursów o charakterze regionalnym, organizowanych w województwach śląskim i opolskim. Za pracę dziennikarską i społeczną, propagującą Śląsk i Ślązaków, wielokrotnie ją nagradzano.

W latach 2002–05 sprawowała mandat radnej Sejmiku Województwa Śląskiego.

Należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W Senacie VI kadencji była członkinią Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W VII kadencji pracowała w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Bezpartyjna.