Narzędzia:
Marek Rocki

Marek Rocki

  • Okręg wyborczy nr 43
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.rocki.pl

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 14 maja 1953 r. w Warszawie.

W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii, a w 1988 r. – doktora habilitowanego ekonomii. Od 1991 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonometrii SGH.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wykładał ekonometrię w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz w Collegium Civitas w Warszawie. Od 1981 r. jest pracownikiem naukowym SGH. W latach 1984–1994 trzykrotnie pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonometrii. Piastował funkcje dziekana Studium Podstawowego (1991–1992), prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych (1990–1993), prorektora ds. zarządzania (1993–1996), dziekana Studium Dyplomowego (1996–1999) i rektora (1999–2005). Od 2005 r. jest dziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Współtworzył system edukacyjny tej uczelni, dający każdemu studentowi możliwość wyboru od I roku indywidualnego toku studiów.

W latach 2002–2005 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych oraz Komisji ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 2005 do 2006 r. przewodniczył Radzie Służby Cywilnej.

Jest specjalistą w dziedzinie makroekonomicznych analiz zmian strukturalnych i badań nad bezrobociem. W latach 1988–1996 pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a w okresie 1990–1996 – w Centralnym Urzędzie Planowania.

Jest prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.
W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W VII kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej. Przewodniczył Klubowi Senatorów Platforma Obywatelska, był też wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 43 – część obszaru miasta na prawach powiatu Warszawy: Mokotów, Ursynów, Wawer i Wilanów.

Zespoły parlamentarne