Narzędzia:
Marek Borowski

Marek Borowski

  • Okręg wyborczy nr 42
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Borowskiego
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.borowski.pl

Marszałek Sejmu IV kadencji, wicemarszałek Sejmu II i III kadencji

Poseł I i VI kadencji

Urodził się 4 stycznia 1946 r. w Warszawie.

W 1968 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

W latach 1968–1982 pracował w Domach Towarowych „Centrum” w Warszawie – od sprzedawcy do zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W okresie 1982–1991 był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego, a następnie wiceministrem w tym resorcie. W latach 1993–1994 pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. Od 1995 do 1996 r. zajmował stanowisko szefa Urzędu Rady Ministrów.

Jest członkiem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” oraz członkiem honorowym Bractwa Kawalerów Gutenberga i Rotary Club.

W latach 2006–2007 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W Sejmie IV kadencji sprawował funkcję marszałka, a w II i III kadencji – wicemarszałka. W Sejmie I kadencji pracował w Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji ds. Układu Europejskiego. Był też członkiem kilku podkomisji, m.in. Podkomisji stałej do kontroli i oceny realizacji budżetu, Podkomisji nadzwyczajnej ds. analizy dochodów budżetowych w 1993 r. oraz Podkomisji nadzwyczajnej do zaopiniowania „Programu działań dostosowujących gospodarkę polską do wymagań Układu Europejskiego”. W II kadencji zasiadał w Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a także w Podkomisji podstaw ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego oraz Podkomisji organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządu terytorialnego. W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, a w VI kadencji – Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Należy do Socjaldemokracji Polskiej, przewodniczy Radzie Politycznej tej partii.

Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 42 –część obszaru miasta na prawach powiatu Warszawa: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wesoła.