Narzędzia:
Michał Seweryński

Michał Seweryński

  • Okręg wyborczy nr 27
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:

Urodził się 1 lipca 1939 r. w Łodzi.
W 1962 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1969 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1976 r. - doktora habilitowanego. W 1987 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1990 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim.
W latach 1962-1965 odbył aplikację prokuratorską i pracował w Prokuraturze w Łodzi. Od 1970 r. pracuje na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie wykłada prawo pracy i europejskie prawo socjalne. W okresie 1984-1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 1990-1996 - rektora tej uczelni. Od 1996 do 2005 r. wykładał w Salezjańskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Ekonomii w Łodzi. Od 1997 r. pracuje jako profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jako visiting professor był także wykładowcą na uniwersytetach we Francji, w Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Japonii i Szwajcarii.
W latach 2005-2006 pełnił funkcję ministra edukacji narodowej, a w okresie 2006-2007 - ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zasiadał w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz przewodniczył rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2003-2006).
W swoim dorobku naukowym ma ponad 160 publikacji, w tym kilkadziesiąt w językach obcych. Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Od 2009 r. przewodniczy, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, International Association for Labour Law and Social Security. Należy do International Academy of Comparative Law. Współprzewodniczy Radzie Naukowej Société Historique et Littéraire Polonaise w Paryżu.
Od 1990 do 1996 r. pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Był także konsulem honorowym Republiki Francuskiej w Łodzi (1999-2005), członkiem i przewodniczącym Krajowej Rady Katolików Świeckich (1997-2005) oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich (1996-2006).
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, orderami francuskimi - Chevalier de l'ordre national du Mérite, Commandeur de l'ordre national du Mérite, Les Palmes Académiques, a także papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice.
Bezpartyjny.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Okręg wyborczy nr 27 - powiaty: pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski.

Zespoły parlamentarne