Narzędzia:
Maciej Grubski

Maciej Grubski

  • Okręg wyborczy nr 23
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.grubskimaciej.pl

Urodził się 20 sierpnia 1968 r. w Łodzi.

Uzyskał licencjat w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunku: administracja publiczna.

W okresie 1989–90 pracował jako referent w łódzkim oddziale PKO BP. W latach 1991–96 był, a od 2001 r. jest ponownie zatrudniony jako pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. W okresie 1996–98 kierował schroniskiem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi. W latach 1998–2001 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.

W latach 1994–98 i 2006–07 sprawował mandat radnego Rady Miasta Łodzi, w okresie 2006–07 pełnił funkcję jej przewodniczącego.

Jest członkiem Klubu Żużlowego Orzeł Łódź.

Należy do NSZZ „Solidarność”.

W Senacie VII i VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP.