Narzędzia:
Jerzy Chróścikowski

Jerzy Chróścikowski

  • Okręg wyborczy nr 19
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, VI, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://www.jerzychroscikowski.pl

Senator IV, VI i VII kadencji

Urodził się 24 sierpnia 1953 r. w Michalinowie.

Ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 19741978 był górnikiem w kopalni węgla kamiennego „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu. W okresie 19821988 pracował w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Zamościu, a w latach 19911997 w Urzędzie Gminy w Zamościu. Od 2001 do 2005 r. pracował w Gospodarstwie Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Michałowie.

W 1981 r. zaangażował się w działalność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego tego związku w Zamościu. W 1991 r. został przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu. W latach 1992–2006 był sekretarzem Prezydium Rady Krajowej. W latach 2007–2011 przewodniczył NSZZ RI „Solidarność”. W 2011 r. został ponownie wybrany na przewodniczącego tego związku. W okresie 1995–2005, z ramienia NSZZ RI „Solidarność”, zasiadał w Radzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w latach 19982005 pełnił funkcję jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Był delegatem do Lubelskiej Izby Rolniczej I kadencji.

W 1990 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego, a w 1994 r. – na przewodniczącego Rady Gminy Zamość. W latach 20022005 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, był także członkiem Zarządu Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Jest przewodniczącym rady fundacji „Kasa Nadziei”, fundacji „Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Zamościu, a także wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa-Gala.

W Senacie IV kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W VI kadencji przewodniczył Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie VII kadencji był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 19 – powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski oraz miasto na prawach powiatu Zamość.