Narzędzia:
Józef Zając

Józef Zając

  • okręg wyborczy nr 18, Chełm
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.jozefzajac.pl

Senator VIII, IX i X kadencji.

 

Urodził się 14 marca 1947 r. w Potoku Stanach.

W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zdobywając tytuł magistra matematyki. W latach 1973-76 był doktorantem w Instytucie Matematycznym PAN, a od 1987 do 1995 r. - adiunktem w tym Instytucie. W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych, zaś w 1994 r. - doktora habilitowanego. W 1992 r. został docentem w Department of Mathematics University of Joensuu w Finlandii. Posiada doktoraty honoris causa dwóch ukraińskich uniwersytetów narodowych. W latach 1976-87 wykładał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie 1991-93 pracował jako associate professor na University of Joensuu w Finlandii i Hokkaido University w Osace, w Japonii. W latach 1997‒98 był doradcą ds. informatyzacji i organizacji baz danych w Cementowni Chełm. Jako profesor nadzwyczajny wykładał m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II (1996-2018), w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Nisku (1998-2004), Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1999-2001) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005-06). W okresie 1999-2001 był dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, zaś w latach 1997-2018 pełnił funkcję kierownika katedry zastosowań matematyki KUL. Od 2001 r. jest związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, której był założycielem i pierwszym rektorem w latach 2001-2016. Aktualnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju tej Uczelni. Zainicjował i koordynował powstanie, pierwszego na Ziemi Chełmskiej, Akademickiego Portu Lotniczego oraz lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD).

Jest matematykiem, specjalistą z zakresu zastosowań analizy zespolonej i ekonomii matematycznej. W swoim dorobku ma ponad 130 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 2 podręczniki z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej, jeden z zakresu organizacji szkolnictwa wyższego oraz współautorstwo czterech zgłoszeń patentowych, związanych z koncepcjami modelowania matematycznego problemów technicznych. Jest recenzentem „Mathematical Reviews” – elektronicznej bazy i periodyku, publikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS).

Za swoją działalność społeczno-organizatorską został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. W 2015, 2016, 2017 i 2019 roku, za wspieranie działalności organizacji kresowych, popularyzowanie wiedzy historycznej o Wołyniu i umacnianie etosu Armii Krajowej, został uhonorowany dyplomami i odznakami pamiątkowymi.Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia. Jego działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady została uhonorowana w 2019 roku Złotym Medalem 100-lecia Polonii w Windsor.

Działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca. Jest również członkiem Rady Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy swoje serca”.

 

Jego hobby to pilotaż szybowcowy i samolotowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo i myślistwo.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

- członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

 

Należy do Porozumienia Jarosława Gowina

Biuro senatorskie
ul. Lwowska 14A/5, 22-100 Chełm, tel. 82 565 22 22
z uwagi na panującą pandemię COVID - 19, biuro jest dostępne dla interesantów codziennie od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Filia:

ul. Wilcza 23 lok. 29, 00-544 Warszawa, tel.733 061888
dyżur do ustalenia po uprzednim kontakcie telefonicznym

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)