Narzędzia:
Józef Pinior

Józef Pinior

  • Okręg wyborczy nr 2
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII

Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji

Urodził się 9 marca 1955 r. w Rybniku.

W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 1980 r. – Podyplomowe Studium Etyki i Religioznawstwa na tej uczelni. W latach 1992–1996 odbył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W okresie 1993–1994 był stypendystą New School University w Nowym Jorku.

W latach 1978–1980 pracował w Wydziale Operacji Zagranicznych Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu. Od 1992 r. jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna).

W 1980 r. organizował struktury NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku, w 1981 r. został wybrany na członka zarządu regionu i rzecznika finansowego. Zasłynął podjęciem 80 mln zł z konta związku 3 grudnia 1981 r. i uratowaniem tych pieniędzy przed zajęciem przez władze komunistyczne. Zdeponowane u metropolity wrocławskiego Henryka Gulbinowicza posłużyły do organizacji podziemnych struktur „Solidarności”. Po 13 grudnia 1981 r. był jednym z przywódców podziemnej „Solidarności”, reprezentował Dolny Śląsk w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Ukrywał się poszukiwany listem gończym. W okresie 1983–1988 był wielokrotnie aresztowany i więziony. W latach 1984 i 1988 był więźniem sumienia Amnesty International.

Od 2002 do 2004 r. sprawował funkcję pełnomocnika ds. referendum europejskiego i spraw europejskich.

W Parlamencie Europejskim był wiceprzewodniczącym Podkomisji Praw Człowieka.

W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W 1987 r. był jednym ze współzałożycieli Polskiej Partii Socjalistycznej, a w 1988 r. – PPS–RD. Należał także do Unii Pracy, której był wiceprzewodniczącym ds. europejskich (1998–1999). Obecnie jest bezpartyjny.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 2 – jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski i złotoryjski oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra.