Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
59 16-04-2018 w sprawie działań służących rozwiązaniu problemów codziennego życia społeczności osób głuchych i słabosłyszących Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
55 31-01-2018 w sprawie przywrócenia w Garwolinie rejonu operacyjnego obejmującego teren powiatu garwolińskiego i utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego w Garwolinie Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
55 31-01-2018 w sprawie wątpliwości powstałych w wyniku planowanej transakcji zbycia nieruchomości stanowiących majątek pozostały po wygaszeniu działalności gospodarczej Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
50 15-11-2017 w sprawie podjęcia działań w celu zablokowania prywatyzacji drogi publicznej w rejonie Albanety, na obszarze historycznych walk bitwy o Monte Cassino Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
50 15-11-2017 w sprawie pomocy w wyegzekwowaniu zaległości płatniczych firmy (…) SA wobec kontrahentów, panów P.S. i J.M. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
50 15-11-2017 w sprawie możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy pana K.S. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie (sygn. akt II K 673/15) oraz sąd odwoławczy w Warszawie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
50 15-11-2017 w sprawie ujednolicenia we wszystkich placówkach oświatowych zasad dotyczących pensum dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych) Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
48 19-10-2017 w sprawie możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy pana M.W. zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
45 21-07-2017 w sprawie zakresu działania resortu rolnictwa w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii ASF na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
45 21-07-2017 w sprawie braku przepisów doprecyzowujących prowadzenie uboju gospodarczego Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
45 21-07-2017 w sprawie działań Ministerstwa Środowiska związanych z dużą liczebnością dzików roznoszących wirus afrykańskiego pomoru świń Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
43 22-06-2017 w sprawie rezygnacji przez Skarb Państwa z odszkodowań za tereny przejęte pod samorządowe inwestycje drogowe Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie przeciwdziałania zalaniu części Żuław, w szczególności gminy Sztutowo, i ograniczenia populacji bobra na tym terenie Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
42 01-06-2017 w sprawie zwiększenia pomocy dla chorych na chorobę Niemanna-Picka typu C Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
42 01-06-2017 w sprawie przywrócenia działalności Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
40 27-04-2017 w sprawie możliwości udzielenia panu S.D,. i innym rolnikom w podobnej sytuacji, korzystnego kredytu na spłatę zobowiązań zaciągniętych w banku na ratowanie gospodarstw rolnych Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
36 03-03-2017 w sprawie kar nakładanych przez urzędy skarbowe na rolników, którzy bezwiednie zakupili paliwo lub inne środki do produkcji rolnej od firm upadających lub firm umyślnie nieopłacających podatku VAT Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
36 03-03-2017 w sprawie możliwości przywrócenia pani A.D. świadczenia rentowego Oświadczenie
Adresat Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
34 01-02-2017 w sprawie prawnego umożliwienia samorządowym ośrodkom pomocy społecznej kierowania swoich podopiecznych do prywatnych domów pomocy społecznej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
31 07-12-2016 w sprawie objęcia zainteresowaniem prokuratora generalnego toczącej się sprawy o podejrzenie składowania dużych ilości śmieci w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
29 04-11-2016 w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym w zakresie wskaźników zastosowanych do wyliczenia rocznych budżetów przeznaczonych na realizację zadań samorządów w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
27 18-10-2016 w sprawie przebudowy wiaduktu kolejowego w Mińsku Mazowieckim na trasie Pilawa – Tłuszcz polegającej na poszerzeniu tunelu łączącego ulice gen. Kazimierza Sosnkowskiego i Aureliusza Chróścielewskiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
27 18-10-2016 w sprawie statystycznego podziału województwa mazowieckiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
26 22-09-2016 w sprawie decyzji Prokuratury Rejonowej w Węgrowie o zatwierdzeniu postanowienia o umorzeniu śledztwa RDS 520/15 dotyczącego funkcjonowania dzikich wysypisk śmieci w gminie Stoczek (teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
26 22-09-2016 w sprawie zwiększenia budżetu na finansowanie komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
24 04-08-2016 w sprawie problemu picia alkoholu przez kobiety w ciąży i jego wpływu na rozwój płodu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
19 09-06-2016 w sprawie konfliktu związanego z ustaleniem własności pamiętników mjr. dypl. Jana Górskiego, współtwórcy oddziałów Cichociemnych Oświadczenie
Adresat Dyrektor Archiwum Akt Nowych
19 09-06-2016 w sprawie działania Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim w trzech postępowaniach dotyczących kradzieży sprzętu rolniczego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
15 20-04-2016 w sprawie działania Prokuratury Okręgowej w Łomży w postępowaniu prowadzonemu przeciwko panu S.W. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie stanu prac związanych z programem rządowym budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
14 07-04-2016 w sprawie przyczyn umorzenia dochodzenia wobec osób działających za spółkę (…), podejrzanych o popełnienie przestępstwa oszustwa Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 07-04-2016 w sprawie czynności likwidacyjnych w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Cora-Garwolin SA w upadłości likwidacyjnej Oświadczenie
Adresat Syndyk masy upadłości Cora Garwolin SA
14 07-04-2016 w sprawie rozważenia propozycji stuprocentowej refundacji leków dla osób wyróżnionych odznaką "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie gminnego wysypiska śmieci w Toporze (gm. Stoczek) Oświadczenie
Adresat Wójt Gminy Stoczek
10 12-02-2016 w sprawie zbadania trybu postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Węgrowie, sygnatura akt Ds. 46/15 Oświadczenie
Adresat Prokurator Generalny
9 30-01-2016 w sprawie wprowadzenia na listę leków refundowanych produktu leczniczego Kineret (Anakirna) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
9 30-01-2016 w sprawie świadczenia rodzicielskego zwanego świadczeniem kosiniakowym w 2016 r. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
9 30-01-2016 w sprawie zakresu i terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlano-modernizacyjnych na odcinku drogi krajowej nr 62 w miejscowości Kamionna Oświadczenie
Adresat p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad