Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
73 14-02-2019 apel senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana do polityków o respektowanie myśli i celów propagowanych przez ojców Europy Oświadczenie
Adresat bez adresata
58 15-03-2018 w sprawie odmowy udzielenia pani A.S. zgody na pokrycie kosztów leku Afinitor Everolimus Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
52 15-12-2017 w sprawie objęcia rentą socjalną bohatera wolnej Polski, pana J.K. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
39 21-04-2017 w sprawie zawarcia umów dwustronnych Polski z Czechami, ze Słowacją i z Litwą liberalizujących wymagania koncesyjne dla transportu pasażerskiego w strefie transgranicznej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom oszukanym przez dwie firmy przetwórstwa mięsnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
37 16-03-2017 w sprawie ochrony symboli i uczuć religijnych chrześcijan w Polsce zbezczeszczonych w spektaklu „Klątwa” chorwackiego reżysera Olivera Frljicia wystawionym w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
34 01-02-2017 w sprawie utrzymania w eksploatacji pełnych mocy wytwórczych w zakładach spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka Oświadczenie
Adresat Minister Energii
33 11-01-2017 w sprawie pokrycia przez NFZ kosztów kontynuacji leczenia za granicą dziecka chorego na artogrypozę AMC Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
30 17-11-2016 w sprawie sprawdzenia zasadności decyzji ZUS o odebraniu renty panu P.D. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
29 04-11-2016 w sprawie nieprawidłowości działań Prokuratury Rejonowej oraz Komendy Miejskiej Policji w O. wobec pokrzywdzonego A.S. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
23 22-07-2016 w sprawie odzyskania z rąk prywatnych terenów będących majątkiem Skarbu Państwa, objętych programem Natura 2000, Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
21 29-06-2016 w sprawie wniosku skierowanego przez p. P. R. do Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokurator Prokuratury Rejonowej w (…) Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
21 29-06-2016 w sprawie budowy składowiska odpadów w miejscowości Kalinowiec Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
18 19-05-2016 w sprawie wykupu od urzędu miasta mieszkań w bloku TBS w M. Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
16 29-04-2016 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie niewykonania przez (…) demontażu dwutorowej linii wysokiego napięcia, znajdującej się w W. przy ul. (…) Oświadczenie
Adresat Minister Energii
14 07-04-2016 w sprawie trudności osób dotkniętych chorobami reumatycznymi z dostępem do nowoczesnego leczenia biologicznego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie zbadania zgodności z prawem oraz zgodności i zasadności decyzji dotyczącej budowy składowiska odpadów w Kalinowcu Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
13 18-03-2016 w sprawie przetrzymywania przez Polski Czerwony Krzyż paczki z dokumentami przekazanymi pani M. M. przez Niemiecki Czerwony Krzyż Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
11 19-02-2016 w sprawie niewykonywania przez (...) demontażu nielegalnej dwutorowej linii wysokiego napięcia, znajdującej się w W. przy ul. (...) Oświadczenie
Adresat Minister Energii
10 12-02-2016 w sprawie oceny działania prokuratury i sądów dotyczących sprawy pana A. S., podwykonawcy robót branży elektrycznej, o niezapłacenie wynagrodzenia przez inwestorów Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny
7 31-12-2015 w sprawie pomocy pacjentce chorej na cukrzycę typu I w przywróceniu stopnia niepełnosprawności Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej