Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
48 07-09-2022 upamiętnienia 100. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech poprzez umieszczenie w siedzibie Senatu RP trwałego napisu z tekstem Pięciu Prawd Polaka Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
38 17-03-2022 w sprawie otrzymanego przez senatorów pisma z Kancelarii Senatu z treścią rezolucji z dnia 25 lutego 2022 r. uchwalonej przez Senat Belgii w sprawie praworządności w Polsce Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
38 17-03-2022 w sprawie przywrócenia stałego połączenia kolejowego relacji Zgorzelec – Przemyśl Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
34 16-12-2021 w sprawie niskiej wyceny świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz związanej z tym trudnej sytuacji placówek takiej opieki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
33 26-11-2021 w sprawie agresji Białorusi na Polskę Oświadczenie
Adresat bez adresata
26 18-06-2021 w sprawie wsparcia przez państwo społecznej pracy pracowników poradni rodzinnych organizowanych przy parafiach Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
25 10-06-2021 w sprawie interpretacji zapisów art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
24 27-05-2021 w sprawie podejmowania w szerokim zakresie społecznym tematyki ojcostwa Oświadczenie
Adresat bez adresata