Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
69 20-12-2018 w sprawie wyboru Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka oraz wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
64 27-07-2018 w sprawie interwencji policji wobec demonstrantów protestujących 20 lipca pod Sejmem i 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
61 07-06-2018 w sprawie problemów związanych z aktywizacją społeczną i zawodową środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz interpretacji przepisów dotyczących praktyk dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
46 27-07-2017 w sprawie świadczeń wychowawczych wypłacanych obywatelom polskim i cudzoziemcom na mocy ustawy z 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
45 21-07-2017 w sprawie wyjaśnienia polskiej opinii publicznej informacji zawartych w książce Tomasz Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie reakcji na skutki procesu włączenia służb celnych do Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie przyznania wsparcia finansowego w postaci dotacji lub pożyczki Dolnośląskiemu Projektowi Rekultywacji Sp. z o.o. Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
45 21-07-2017 w sprawie lokalizacji i realizacji projektowanej inwestycji w ramach programu „Mieszkanie+” w obrębie wsi Tyniec Mały Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 07-12-2016 w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie środków na obsługę zadania zleconego marszałkom województw ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
11 19-02-2016 w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP