Narzędzia:

Głosowania w dniu 11-03-2022 na 38. posiedzeniu Senatu

Za: 30 Przeciw: 58 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
6 14:42:04 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 14:42:57 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Poprawka

8 14:43:46 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

9 14:45:28 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o odrzucenie ustawy

10 14:48:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o odrzucenie ustawy

11 14:49:24 za Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 14:52:04 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

13 14:54:19 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 1

14 14:54:51 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 2, 4

15 14:55:18 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 3

16 14:55:48 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Poprawka 5

17 14:56:18 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

18 14:58:28 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 10

19 15:00:09 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-9, 11

20 15:00:49 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

21 15:02:06 za Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 15:03:21 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 15:04:46 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 15:05:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 15:10:16 za Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Wniosek o odrzucenie projektu

26 15:11:30 za Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Poprawka

27 15:12:55 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

28 15:14:44 za Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 18:35:58 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 18:36:55 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 1

31 18:37:22 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 2

32 18:37:59 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 3, 41, 43

33 18:38:39 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 4, 66

34 18:39:27 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 5

35 18:40:30 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 7, 10, 12, 16, 18, 35, 42

36 18:41:06 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 9

37 18:41:54 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 13

38 18:42:41 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 14

39 18:43:30 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 15

40 18:44:02 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 17

41 18:44:30 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 19

42 18:45:11 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 21

43 18:45:38 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 22

44 18:46:12 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 23

45 18:46:42 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 24, 25

46 18:47:13 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 26

47 18:47:40 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 27

48 18:48:11 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 28

49 18:48:41 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 30

50 18:49:11 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 31

51 18:49:36 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 32

52 18:50:29 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 33

53 18:50:55 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 34

54 18:51:52 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 36

55 18:52:27 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 37

56 18:53:06 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 38

57 18:54:09 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 39

58 18:55:29 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 44

59 18:56:20 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 47

60 18:56:56 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 48

61 18:57:27 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 49

62 18:58:02 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 50

63 18:58:47 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 51, 52

64 18:59:35 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 53

65 19:00:10 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 54, 55, 62, 65

66 19:00:41 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 56

67 19:01:10 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 57

68 19:01:57 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 59

69 19:02:51 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 61, 71, 73

70 19:03:26 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 63

71 19:04:13 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 63a

72 19:05:32 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 67

73 19:14:26 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 69

74 19:15:13 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 70

75 19:15:45 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 72

76 19:16:34 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

77 19:17:25 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o odrzucenie ustawy

78 19:18:04 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

79 19:20:21 przeciw Wniosek formalny

80 23:59:45 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 1

81 00:00:08 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 2

82 00:00:38 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 3, 33, 35

83 00:01:08 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 4, 56

84 00:01:36 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 5

85 00:02:32 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 6, 7, 9-11, 13, 15, 28, 34, 36, 58, 59

86 00:09:07 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 8, 12, 14, 16-27, 29, 30, 32, 37- 44, 47, 48, 50, 53, 60, 61, 63

87 00:09:49 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 31

88 00:10:52 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 45, 46, 51, 54

89 00:11:47 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 49

90 00:12:23 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 52

91 00:13:06 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 57

92 00:13:54 przeciw Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 62

93 00:14:32 za Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami