Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-05-2022 na 42. posiedzeniu Senatu

Za: 15 Przeciw: 13 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 21:02:28 za Wniosek formalny
2 22:19:25 przeciw Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan
3 22:21:20 za Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego
4 22:22:46 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 22:24:12 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 22:24:39 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

7 22:25:11 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

8 22:27:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

9 22:29:08 przeciw Ustawa o Akademii Kopernikańskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

10 22:30:14 za Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 22:31:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

12 22:32:59 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

13 22:33:25 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

14 22:33:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 1

15 22:34:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 2

16 22:34:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 3

17 22:35:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 4, 7

18 22:35:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 5

19 22:36:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 6

20 22:37:00 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

21 22:37:26 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

22 22:37:55 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

23 22:38:54 za Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 22:41:02 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Poprawka 1-8

25 22:41:43 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

26 22:42:47 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

27 22:44:10 wstrzymał się Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie projektu

28 22:45:50 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

29 22:47:30 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze

Wniosek o przyjęcie projektu