Narzędzia:

Okręgi

Poprzednia strona
Nazwa okręgu Powiaty Senator
Okręg wyborczy nr 81

obejmujący obszary powiatów:

buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Jacek Włosowicz Jacek Włosowicz
Okręg wyborczy nr 82

obejmujący obszary powiatów:

opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Jarosław Rusiecki Jarosław Rusiecki
Okręg wyborczy nr 83

obejmujący obszar powiatu:

kielecki
oraz miasta na prawach powiatu:
Kielce.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Krzysztof Słoń Krzysztof Słoń
Okręg wyborczy nr 84

obejmujący obszary powiatów:

bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski
oraz miasta na prawach powiatu:
Elbląg.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Jerzy Wcisła Jerzy Wcisła
Okręg wyborczy nr 85

obejmujący obszary powiatów:

działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Bogusława Orzechowska Bogusława Orzechowska
Okręg wyborczy nr 86

obejmujący obszary powiatów:

nidzicki, olsztyński, szczycieński.
oraz miasta na prawach powiatu:
Olsztyn.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Lidia Staroń Lidia Staroń
Okręg wyborczy nr 87

obejmujący obszary powiatów:

ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Małgorzata Kopiczko Małgorzata Kopiczko
Okręg wyborczy nr 88

obejmujący obszary powiatów:

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Adam Szejnfeld Adam Szejnfeld
Okręg wyborczy nr 89

obejmujący obszary powiatów:

grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, szamotulski, wolsztyński.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Jan Filip Libicki Jan Filip Libicki
Okręg wyborczy nr 90

obejmujący obszar powiatu:

poznański.

stan prawny na 10.08.2019 r.

Jadwiga Rotnicka Jadwiga Rotnicka
Poprzednia strona