Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
17.01.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
19.12.2019 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
18.12.2019 r. Uchwała w sprawie w sprawie zmian w składzie komisji senackich
18.12.2019 r. Uchwała w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
18.12.2019 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
18.12.2019 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Poprzednia strona