Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
13.05.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
13.05.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
13.05.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem oraz o instrumentach wsparcia niezbędnych dla przeciwdziałania skutkom epidemii
13.05.2020 r. Uchwała w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
13.05.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
13.05.2020 r. Uchwała w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu
13.05.2020 r. Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
6.05.2020 r. Uchwała wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
6.05.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
6.05.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Poprzednia strona