Narzędzia:
Foto Leon Tyszczenko

Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska i jej zastępca senator Artur Warzocha przebywali w dniach 13-15 marca 2016 r. we Lwowie i Stanisławowie na Ukrainie na zaproszenie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Dziedziczaka.
W skład delegacji weszli: Michał Dworczyk, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Adam Andruszkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Marek Różycki, sekretarz generalny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Jan Badowski doradca ministra Jana Dziedziczaka wraz z pracownikami MSZ oraz Katarzyna Bachańska z sekretariatu Komisji.

Celem wyjazdu delegacji była wizytacja budowy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski we Lwowie oraz zapoznanie się działalnością Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie.   

 Spotkanie z przedstawicielami lokalnych organizacji polskich w Stanisławowie odbyło się 14 marca 2016 r. w siedzibie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Dyrektor Maria Osidacz prezentując dotychczasowy dorobek placówki zwróciła uwagę na zorganizowane po raz pierwszy w historii Centrum Forum Młodych Polaków, mieszkających głównie na zachodniej Ukrainie i legitymujących się Kartą Polaka. Głównym problemem centrum jest brak podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A2, istnieje również potrzeba organizowania zajęć nauki języka polskiego dla dzieci powyżej 6-go roku życia.  Dotychczas pracą z dziećmi zajmowali się w okresie letnim praktykanci z Polski.
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego działa od 2013 roku w celu zapewnienia warunków rozwoju dla środowiska polskiego w mieście i obwodzie iwano-frankiwskim. Jest miejscem promocji polskiej historii, języka i kultury, zwłaszcza poprzez naukę języka polskiego i prezentację literatury, poezji oraz organizację spotkań z okazji uroczystości i świąt narodowych czy szkoleń młodzieży polskiej. Czynne od wtorku do soboty, obsługuje dziennie ok. 60 osób. Dodatkowo w każdy czwartek i sobotę o godz. 18.00 wyświetlane są filmy polskie. Centrum prenumeruje od 2014 r. prasę polską, zaś działająca przy Centrum  biblioteka zgromadziła dotychczas w sowich zasobach 2,5 tys. książek i liczy ponad 100 stałych czytelników. W siedzibie centrum mieści się pokój organizacji polskich, w którym dyżury pełnią prezesi lokalnych stowarzyszeń.
Podczas spotkania przewodnicząca Komisji senator Janina Sagatowska powitała zgromadzonych przedstawicieli społeczności polskiej słowami: „Jesteśmy tu wspaniałą polską rodziną, jak mówił św. Jana Pawła II – Polska jest wszędzie tam, gdzie biją polskie serca. Jesteście wiernymi synami i córkami Polski, a Ojczyzna to ziemia i groby. I wy w sercach nosicie Polskę i tak pięknie dbacie o groby, ale i nie tylko, bo trzeba iść do przodu. Swoją postawą i pracą pięknie wpisujecie się w państwo ukraińskie, które też jest waszą ojczyzną.” Pani senator zapewniła w imieniu Senatu, że senatorowie chcą sprawiedliwie dzielić pieniądze polskiego podatnika, przeznaczone na wspieranie Polonii i Polaków na świecie.
Zastępca przewodniczącej Komisji senator Artur Warzocha podziękował uczestnikom spotkania za przywiązanie do polskości, które w sobie pielęgnują oraz wszelkie  uwagi i refleksje, którymi zechcieli się podzielić. Przypomniał, że Senat rzetelnie i  z rozwagą podchodzi do wydawanych na Polonię i Polaków za granicą środków. Przedstawił prośbę marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego o podzielenie się doświadczeniami z dotychczasowej działalności, by wypracować model współpracy na przyszłość. „Byście Państwo byli kreatorami polityki państwa polskiego względem Was. Zwróćmy uwagę na to co nas łączy, na ten kod kulturowy, który mamy wspólny: język, historię, kulturę.” - dodał na zakończenie.

14 marca wieczorem we Lwowie delegacja spotkała się z przedstawicielami organizacji polskich Ziemi Lwowskiej oraz mediów polskich. Rozmawiano na temat budowy Domu Polskiego we Lwowie oraz finansowania działalności organizacji polskich. Ustalono, że najważniejszym celem jest jak najszybsze ukończenie budowy Domu Polskiego i udostępnienie budynku społeczności polskiej Lwowa i Ziemi Lwowskiej.
Przewodnicząca Komisji senator Janina Sagatowska podkreśliła,  że wspieranie Polonii i Polaków za granicą powróciło do Senatu. Jego zadaniem jest zatem wspieranie rodaków na całym świecie. Poinformowała że w kolejnym roku finansowanie działalności organizacji polskich i polonijnych ze świata odbędzie się na nowych zasadach. Przedstawiła zebranym prośbę marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, wyrażoną w liście do Polonii i Polaków zagranicą  z dnia 9 lutego 2016 r,. o wspólne wypracowanie zasad współpracy środowisk polskich i polonijnych z Senatem RP na następne lata.

15 marca 2016 r. członkowie delegacji wizytowali budowę Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski w obecności prof. Mieczysława Grzegockiego, prorektora Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, Emilii Chmielowej, prezes FOPNU oraz Emila Legowicza, prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – członków Rady Konsultacyjnej Domu Polskiego we Lwowie, przemianowanej na Lwowskie Stowarzyszenie Kultury Polskieji Dialogu Europejskiego – Dom Polski (CKPiDE). Prezentacji zaawansowania prac oraz wizualizacji obiektu dokonał p. Marek Różycki, sekretarz generalny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które zajmuje się realizacją budowy CKPiDE.  Przypomniał o ponad 25-letnie staraniach o pozyskanie Domu Polskiego, które zostały pomyślnie zakończone 30 maja 2013 r., decyzją Rady Miasta Lwowa, na wniosek Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPNU), o przekazaniu gmachu koszar austriackich z połowy XIX w. przy ul. Szewczenki 3A. Budynek jest podpiwniczony, piętrowy o łącznej powierzchni ponad 1 300 m2.W dniu 21 maja 2015 r. Rada Miasta Lwowa zdecydowała o przekazaniu FOPNU magazynu, warsztatu i wartowni, zaś 1 października 2015 r. Rada podjęła decyzję o przekazaniu FOPNU działki sąsiadującej z budynkiem byłych koszar w dzierżawę na 49 lat.|
W 2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto prace adaptacyjno-budowlane, w tym podbicie fundamentów, wzmocnienie stropów, wymiana stolarki okiennej i remont kapitalny dachu w istniejącym budynku (dawne koszary austriackie) oraz wykonano fundamenty wraz z izolacją przeciwwodną i cieplną pod rozbudowę dla nowej części obiektu. Teren zagospodarowano na potrzeby placu budowy poprzez rozbiórkę istniejących zabudowań: magazynu, warsztatu i wartowni oraz uzbrojono w media i doprowadzono przyłącza. Na przełomie października i listopada 2015 r. zatwierdzono projekt budowy Domu Polskiego. Budowa obiektu została przewidziana na lata 2015-2018. Dom Polski jest zlokalizowany ok. 10 minut pieszo od centrum miasta, ok. 15 min. pieszo do Opery Lwowskiej i ok. 25 min. Pieszo do Rynku. W perspektywie 10-ciu lat Dom Polski będzie sąsiadował z nowym ratuszem miejskim, usytuowanym po drugiej stronie ul. Szewczenki.
W 2016 r. zaplanowano wykonanie następujących robót: adaptacja części piwnicy na kotłownię i stację transformatorową wraz z montażem urządzeń, remont kominów, wykonanie opierzenia i orynnowania dachu. Rozpoczęto również prace budowlane w nowej części obiektu, polegające na wykonaniu konstrukcji nośnej słupów, stropów żelbetowych, ścian nośnych do wysokości drugiej kondygnacji.
Docelowo z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski korzystać będzie Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz mieszkańcy polskiego pochodzenia w różnym wieku. Z obiektu korzystać będą mogli również zainteresowani polską kulturą, a nie posiadający polskich korzeni, jak również osoby zainteresowane sprawami Unii Europejskiej i zbliżeniem Ukrainy z Unią. Szacunkowa liczba korzystających miesięcznie z obiektu wynosi 3 000 osób. Po rozbudowie i adaptacji istniejącego budynku powierzchnia użytkowa Domu Polskiego wyniesie ok. 5 500 m2 . W piwnicy obiektu znajdzie się transformatorownia, wentylatorownia do obsługi sali widowiskowej, pomieszczenia techniczne z magazynami sprzętu, szatnie toalety oraz pomieszczenia personelu kuchennego restauracji. Na parterze usytuowana została sala widowiskowa  z amfiteatralnym ustawieniem krzeseł na 500 osób i balkonem na 50 osób (ulokowanym na pierwszym piętrze), szatnie, toalety, restauracja na 70 osób oraz administracja budynku i recepcja: hotelu, restauracji, Domu Polskiego. Atutem sali widowiskowej ma być chowana, do poziomu piwnicy, scena, garderoby oraz zamontowany projektor, umożliwiający użytkowanie sali jako kinowej. Na pierwszym piętrze, poza balonem sali widowiskowej, znajdą się pomieszczenia hotelowe (14 pokoi), sale edukacyjne do nauki języka polskiego (5 salek) oraz pomieszczenia gospodarcze i toalety. Na piętrze drugim w istniejącym budynku, tj. na poddaszu usytuowane zostaną pozostałe pokoje hotelowe (12 pokoi). W dobudowanym budynku na piętrze drugim będą się mieścić 3 sale wykładowe z przesuwanymi ścianami, pozwalającymi zmieniać liczbę i  wielkość tych sal w zależności od potrzeb. Dodatków usytuowane zostały jeszcze 2 sale wystawienniczo konferencyjne oraz biura dla organizacji polskich. Na trzecim piętrze znajdą się salki multimedialne (studia radiowe i telewizyjne), biblioteka, sala wernisaży, biura organizacji polskich, w tym m.in. Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

15 marca podczas spotkania delegacji z Metropolitą Lwowskim Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim rozmawiano o bieżących potrzebach polskiej społeczności. Senatorowie poruszyli kwestię dostępności mszy świętych w języku polskim.

Delegacja złożyła kwiaty na Cmentarzu Orląt Lwowskich oraz odwiedziła budynek kościoła p.w. św. Marii Magdaleny, którego zwrotu domaga się społeczność polska we Lwowie.

W trakcie wizyty na Ukrainie przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska wzięła udział w  spotkaniach z lokalnymi władzami – gubernatorem obwodu lwowskiego Olegiem Seniutką oraz merem Iwano-Frankiwska Rusłanem Marcinkiwem.