Narzędzia:
foto Dorota Matuszak

Senator Robert Dowhan reprezentował Senat RP podczas konferencji „Dzieje, ewolucja i znaczenie emigracji zarobkowej z Polski do Francji od 1919 roku do współczesności”, która odbyła się 24 października 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim z inicjatywy Stowarzyszenia Naukowego „Polska na świecie” w Gorzowie Wlkp. oraz Zakładu Teorii i Metodologii Badań Politologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W trakcie konferencji omówiono zagadnienia związane z historią emigracji z Polski do Francji, dotyczące zarówno sfery ekonomicznej, jak i społecznej.

Senator uhonorował działaczy reprezentujących Polonię francuską – nestora życia polonijnego północnej Francji Pana Edwarda Papalskiego oraz badacza i popularyzatora dziejów lokalnej Polonii francuskiej Pana Gabriela Garçona – którym wręczył orły senackie w podziękowaniu za wieloletnią działalność polonijną.