Narzędzia:

Spotkanie wiceprzewodniczącego komisji Artura Warzochy w inauguracji I Forum Młodzieży Polonijnej – Łączy nas Niepodległa

Spotkanie wiceprzewodniczącego komisji Artura Warzochy w inauguracji I Forum Młodzieży Polonijnej – Łączy nas Niepodległa

9 listopada 2018 r. wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artur Warzocha wziął udział – w imieniu Marszałka Senatu – w otwarciu I Forum Młodzieży Polonijnej – Łączy nas Niepodległa.

Senator Artur Warzocha omówił rolę Senatu w opiece nad Polonią i Polakami za granicą, w tym finansowanie zadań polonijnych, a także perspektywy rozwijania współpracy z młodym pokoleniem Polonii. Zachęcał młodzież do większej aktywności polonijnej.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski zwrócił uwagę, że podczas ważnych wydarzeń polonijnych rzuca się w oczy nieobecność przedstawicieli młodej Polonii, i że należałoby to zmienić. Poinformował o nowym narzędziu na stronie SWP, jakim jest Polonijna Agencja Informacyjna, oraz o planowanych młodzieżowych polonijnych igrzyskach zimowych.

W trakcie dyskusji zastanawiano się m.in., w jaki sposób zachęcać młodych ludzi do włączania się w działalność polonijną oraz nad możliwością organizacji Zjazdu młodzieży polonijnej.

I Forum Młodzieży Polonijnej zostało zorganizowane w dniach 9-12 listopada 2018 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w odpowiedzi na postulaty środowiska polonijnego. Wzięło w nim udział 35 młodych działaczy polonijnych z 15 krajów. W programie Forum przewidziano spotkania z przedstawicielami instytucji państwowych, udział w uroczystych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości oraz warsztaty.