Narzędzia:
Foto Katarzyna Czerwińska

Z okazji 70. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet KL Ravensbrück Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wraz z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zorganizowały w dniu 9 kwietnia 2015 r. uroczyste posiedzenie seminaryjne z udziałem byłych więźniarek tego obozu koncentracyjnego oraz  młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Posiedzenie, pod wymownym hasłem „Odzyskać z niepamięci KL Ravensbrück” przygotowano we współpracy z Fundacją „Mecenat Sztuki” oraz Fundacją na Rzecz Kobiet „Ja kobieta”. Uczestnikami spotkania byli także członkowie rodzin więźniarek.

Obecny na posiedzeniu wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Paweł Ukielski mówił o znaczeniu realizowanego przez instytut od pięciu lat projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć”, przekazującego wiedzę o niemieckim państwie totalitarnym, życiu więźniarek i obozie KL Ravensbrück. Dzięki programowi z udziałem młodzieży i byłych więźniarek nawiązały się więzi międzypokoleniowe. O realizacji tego projektu mówiła Anna Klimowicz z IPN. W jego ramach organizowane są warsztaty, na których młodzież poznaje historię, rozmawia z więźniarkami, uczy się przeprowadzania wywiadów, ich rejestrowania i pracy z kamerą. Owocem zajęć warsztatowych są filmy realizowane przez samych uczniów. Są one świadectwem byłych więźniarek, patriotycznego zaangażowania młodego pokolenia. To przykład nowoczesnej edukacji historycznej.

O życiu przed II wojną światową, o uwięzieniu w KL Ravensbrück i życiu poobozowym w powojennej Polsce po 1945 r. opowiadała Alicja Gawlikowska-Świerczyńska. Najtrudniejszym doświadczeniem tamtego pokolenia więźniarek – podkreślała – był „powrót do Polski – kraju, który już nie był nasz”, w którym okupanta niemieckiego zastąpił okupant sowiecki.

Młodzi uczestnicy projektu edukacyjnego IPN mówili o swoich relacjach z byłymi więźniarkami i ich doświadczeniach z perspektywy najmłodszego pokolenia uczniów w Polsce. Uczestnicy warsztatów podkreślali znaczenie spotkań z więzionymi w obozach koncentracyjnych. Podkreślali wagę i znaczenie utrwalenia ich świadectw.

Elżbieta Sęczykowska i Hanna Nowakowska z fundacji współpracujących z komisjami senackimi przypomniały o roli Senatu RP w upamiętnieniu tragedii Polek z KL Ravensbrück. Uchwała Senatu z 2012 r. – podkreślały – przyczyniła się do podjęcia  ważnych  i cennych inicjatyw edukacyjnych i społecznych odwołujących się do doświadczeń pokolenia więzionych w obozie.

Z okazji posiedzenia przygotowano wystawę- zbiór współczesnych zdjęć Polek więzionych KL Ravensbrück.