Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Data: 22-09-2022 15:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Informacja ambasadora Republiki Francji, podsumowująca prezydencję francuską w Radzie Unii Europejskiej.
  2. Informacja przedstawiciela rządu na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej.
  3. Informacja ambasadora Republiki Czeskiej na temat priorytetów prezydencji czeskiej w Radzie Unii Europejskiej.
  4. Informacja przedstawiciela rządu na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji czeskiej w Radzie Unii Europejskiej.
  5. Rozpatrzenie Informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. (przewodnictwo Francji w Radzie Unii Europejskiej) (druk senacki nr 784).

 

Wstecz