Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 22-09-2022 09:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych, obchodzonego co roku w dniu 4 czerwca (P10-14/22), materiał do petycji .
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (P10-19/22), materiał do petycji, wyrok TK.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany niektórych przepisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Państwowym Muzeum Archeologicznym (P10-18/22), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 78 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez zmianę zasad zastosowania warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary 25 lat pozbawienia wolności (P10-20/22), materiał do petycji .
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 78 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez usunięcie możliwości zwolnienia warunkowego dla skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności oraz zaostrzenie przesłanek formalnych warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary dla skazanych na 25 lat pozbawienia wolności (P10-54/22), materiał do petycji .
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i zniesienia podatku od dochodów kapitałowych (tzw. „podatku Belki”) od lokat oszczędnościowych w kwocie 10 tys. zł posiadanych w bankach przez emerytów (P10-21/22), materiał do petycji .
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pomocy finansowej dla matek samotnie wychowujących dzieci i jednocześnie spłacających kredyty hipoteczne (P10-22/22), materiał do petycji .
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej w celu zmiany art. 18a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, poprzez zobowiązanie nadawców programów telewizyjnych do opatrywania napisami wszystkich filmów i programów telewizyjnych (P10-23/22), materiał do petycji .
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany niektórych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (P10-24/22), materiał do petycji .
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 124 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez zwiększenie liczby dni urlopu wypoczynkowego przysługującego skazanym zatrudnionym na podstawie skierowania do pracy lub umowy o pracę (P10-25/22), materiał do petycji .
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 121 § 9 oraz art. 124 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez umożliwienie stosowania przepisów Kodeksu pracy o wymiarze urlopu wypoczynkowego do osób skazanych podejmujących pracę, podczas odbywania przez nich kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych (P10-37/22), materiał do petycji .
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, celem zmiany sposobu wyboru młodzieżowych rad gmin (P10-26/22), materiał do petycji .

 

Wstecz