Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Data: 19-01-2022 15:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1.  Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 614, druki sejmowe nr 1834, 1901 i 1901 A).
Wstecz