Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Data: 23-11-2021 18:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 569, druki sejmowe nr 1754, 1756 i 1756-A).
Wstecz