Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu - aktualna sala

Data: 23-11-2021 10:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176 - aktualna sala

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 556, druki sejmowe nr 1633, 1666 i 1666-A).
Wstecz