Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Zdrowia

Data: 09-09-2021 09:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz nie których innych ustaw (druk senacki nr 484, druki sejmowe nr 1450, 1494 i 1494-A).
    Uwagi,opinie,uwagi obywatelski zamieszczone w procesie legislacyjnym
Wstecz