Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 23-07-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
Wstecz