Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Data: 20-07-2021 10:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk senacki nr 450, druki sejmowe nr 1088 i 1367).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 431, druki sejmowe nr 1188, 1212 i 1212-A).
Wstecz