Narzędzia:

Posiedzenie Komisji: Środowiska, Nadzwyczajnej ds.Klimatu i Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Data: 20-07-2021 13:45
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druk senacki nr 445, druki sejmowe nr 1275, 1295 i 1295-A).
Wstecz