Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej

Data: 09-06-2021 14:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne (druk senacki nr 363).
Wstecz