Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Zdrowia

Data: 09-06-2021 11:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 418, druki sejmowe nr 1202, 1208 i 1208-A).
Wstecz