Narzędzia:

Pos. Kom. Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Ustawodawczej

Data: 09-06-2021 11:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o sto warzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców (cd.) (druk senacki nr 359).
Wstecz