Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 09-06-2021 10:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1.  Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 381).
Wstecz