Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Data: 28-04-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 369, druki sejmowe nr 1008, 1061 i 1061-A).
Wstecz