Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 07-04-2021 15:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020” (druk senacki nr 322).
  2. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2016 i 2017” (druk senacki nr 319).
Wstecz