Narzędzia:

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego

Data: 03-03-2021 10:00
Kategoria: Posiedzenie Zespołu

W środę 3 marca 2021 r. w połączonych salach 176/179 o godz. 10.00 rozpocznie się posiedzenie hybrydowe Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego.

Informacja przedstawicieli Ministra Aktywów Państwowych:

o otwieranych i zamykanych kopalniach,

o przebiegu rozmów nt. umowy społecznej dotyczącej przyszłości górnictwa.

Wstecz