Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej

Data: 12-01-2021 22:40
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu rezolucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Wstecz