Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data: 12-01-2021 08:15
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Informacja Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stanowiska Rządu do Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia.
Wstecz