Narzędzia:

Posiedzenie komisji: Rodziny,Polityki Senioralnej i Społecznej, Gospodarki Narodo.i Innowacyjności

Data: 24-11-2020 10:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala  217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 262, druki sejmowe nr 704, 709 i 709-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
Wstecz