Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Data: 30-07-2020 13:30
Kategoria: Posiedzenie komisji
  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 160).
Wstecz