Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
50 X 8.06.2022 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
49 15.01.2020 r. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej)
48 16.01.2020 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
48-72 S 10.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
48-72 X 2.06.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
47 14.01.2020 r. Projekt uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej
47 S 17.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej (druk nr 47)
47 X 17.01.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskie
46 14.01.2020 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
45 14.01.2020 r. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji polskiego hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal, polityki celnej oraz przedstawienie stanowiska w sprawie planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce
Poprzednia strona