Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
40 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
40 A 14.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
39 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
39 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
39 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
38 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
38 A 22.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
38 B 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
38 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
37 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Poprzednia strona