Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
184 12.08.2020 r. Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia
184 S 22.10.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia